Co je Energyvet Pentagram

PentagramJedná se o koloběh pomyslné energie ve směru hodinových ručiček.

Při zablokování nějakého elementu dochází k nahromadění energie na předcházejícím elementu. To nazýváme PŘEBYTKEM. Sem patří např. zvýšená teplota, bolestivé stavy, překrvení, navýšení tvorby mazu či pocení apod.
Naproti tomu, když se vytvoří „blokáda“ za elementem – hovoříme o NEDOSTATKU energie. Sem např. patří nedostatek produkce, snížená teplota, např. u kůže se jedná o chladný povrh, blednutí, suchost, tvoření šupinek apod.

Nikdy nepodáváme preparáty elementu na kterém se v tu dobu nacházejí symptomy. Tedy např. na zácpu (KOV) Virovet. Neboť preparát Virovet jemně podráždí orgány, ke kterým je příslušný (tlusté střevo)
a v tomto případě použití Virovetu může vést až ke kolice. Působíme na postižený orgán NEPŘÍMO! Tedy je potřeba použít preparát buď z předcházejícího nebo následného elementu. Nikdy nepoužíváme preparát prvku, na kterém je problém. Pokud dodržíme toto pravidlo, je tato regenerační metoda naprosto bezpečná a nemá vedlejší účinky.

DOBRÝ POZOR
je nutné dávat u starších a nemocných zvířat
– při chronickém selhávání ledvin s nadměrným močením NEpoužíváme Renovet. Naopak musíme pomyslnou nadměrnou energii odvést následujícím preparátem Regavet.
– při srdeční nedostatečnosti NEpoužíváme Korovet. Při slabém pulsu je nutné dodat energii z předcházejícího elementu, tedy použijeme Regavet. Naopak, pokud je puls příliš zrychlený, nepravidelný, při zesílených srdečních ozvech, je nutné energii odebrat, použijeme Gynevet.
– zánět plic, pakliže použijeme Virovet, zvýrazníme kašel. My ale potřebujeme odvést energii a to dobře uděláme preparátem elementu vody. Použijeme Renovet, případně Kingvet, který je všeobecně proti kašli výtečný.