Více o veterinárních preparátech

Setkáváte se s ojedinělým fenoménem, s jiným působením bylin na organismus zvířete. Zcela jinak, než je všeobecně zvykem.
Základní řada PENTAGRAMU ENERGYVET neboli HLAVNÍ ŘÍDÍCÍ PREPARÁTY nic neničí, nic nenahrazují ani nic nedodávají. Pouze stimulují cestou jemného podráždění vnitřních receptorů samotná centra pro řízení činnosti orgánů, tkání nebo celých systémů. Jsou pouze v kapkách a určují jak se má tělo chovat. Hlavní preparáty jsou mozkem veškeré obnovy.
A naopak naše Energyvet pomocné preparáty neboli stavení materiály přímo působí proti původcům onemocnění, nahrazují nedostatek enzymů, doplňují vitamíny, stavební látky i minerály.
Každý preparát má za úkol určitou věc, omezuje se tedy pouze na jednu hlavní funkci. PROČ ? Protože tělo nedokáže řešit regeneraci více funkcí najednou. Energyvet redukuje z velkého počtu nejrůznějších přípravků na každý orgán těla na pět základních plus dva odvozené.
A ty představují pilíř pro REGENERACI daného orgánu či funkce. Na rozdíl od klasické léčby působí regenerace na orgán nepřímo.
A co si vlastně představit pod pojmem REGENERACE ? Je to návrat funkce těla do původního stavu. Anatomické změny se těžko vrátí do původního stavu, ale stav se už nebude zhoršovat a mohou se vrátit funkce postiženého orgánu. Regenerace v těle probíhá po každé nemoci či zranění a je zajímavé toto pozorovat u zvířat. Chovají se přirozeně, tak aby je to co nejméně bolelo a nabrali co nejvíce síly.
Jinými slovy REGENERACE ZNAMENÁ ODPOČINEK. Správná regenerace je doprovázena snížením aktivity postiženého orgánu. Samotný odpočinek však není všechno. Potřebujme postižené části zajistit dobré zázemí. Například zlepšení prokrvení, odvod metabolitů lymfou apod. Tak aby tělo nastartovalo imunitní pochody.

BIOINFORMACE
Hlavní preparáty Energyvet obsahují BIOINFORMACE. Jsou velmi podobné homeopatickým informacím. Doplňují účinné látky těchto preparátů zejména s cílem odstranit některé negativní vedlejší účinky bylin.

Bioinformace jsou minimálně 3 různé frekvence elektromagnetického záření, které vytvářejí typický frekvenční vzor. Je to obdobné jako barva. Také potřebujeme minimálně 3 různé frekvence elektromagnetického záření viditelné oblasti abychom mohli vnímat celé barevné spektrum. V počítači anebo v televizním přijímači jsou to barva červená, zelená a modrá. A stačí pro znázornění velice rozsáhlé škály barev. V případě bioinformací jsou frekvence v neviditelné oblasti, v oblasti infračerveného až radiového spektra. Tato oblast frekvencí je typická pro energii biochemických reakcí. Je to vlastně barva v infračervené a radiové oblasti. Biochemické reakce živého organismu tyto signály nejen vnímají, ale reagují na ně buď stimulací reakce anebo jejím utlumením.

Hlavni_preparatyStavebni_preparaty